Gud - finnes han?

Gud - finnes han?

I denne påsketiden er det vel naturlig at man tenker litt over hva påsken egentlig er. For mange er det en religiøs høytid, for andre er det noen ekstra fridager. Uansett hvordan man ser på det, så gjør man seg kanskje noen tanker, og tankene er kanskje; finnes det en Gud, eller ikke? Er historien om Jesus egentlig sann? Er det egentlig logisk det som står i Bibelen?

 

Det sies at Gud er allmektig og allvitende. Det vil si at Han kan gjøre alt, ordne alt og verden blir slik Han ønsker. Når Han er allvitende, så vet Han alt som skjer med hver enkelt av oss. Han vet at Trine nå er 5 år, at Egon fikk ny jobb i går og at Erik vil brekke foten i morgen.

Når Han er allmektig, vil det si at Han kan sørge for at Erik ikke vil brekke foten i morgen, Han kan stoppe krigen i Afghanistan og Han kan få slutt på at kvinner i Kongo blir voldtatt av soldater som en del av krigen.

 

Gud er god, sier dem som tror på Ham. Men hva er det å være god? Jo, at Han bryr seg om alle, Han elsker alle barna, hele verden og alle som befinner seg i den.

Men hvor god er Han når Han vet at lille Siri på 5 år har fått en hjernesvulst som hun vil dø av om to år og Han ikke gjør noe for å redde henne? Når Han vet at foreldrene hennes og søsknene hennes nesten går nedenom og hjem av sorg når hun dør og Han likevel ikke gjør noe? Er Han god da?

Alt har en mening, sies det. Men hvilken mening har det for lille Siri og familien hennes? Jo, hun var hentet opp til Gud for å være sammen med Han.

Men var det dette lille Siri ønsket? Familien hennes ønsket det i hvert fall ikke! Var Gud god da?

 

I Bibelen står det mye om straff. Hvis man ikke tror, kommer man ikke til himmelen for å bli tatt imot av Gud når man dør. Da kommer man til helvete. Men hvordan kan man tvinge seg selv til å tro? Hvis man virkelig ikke tror på at en mann kunne gå på vannet, så tror man bare ikke, uansett hvor mye man ønsker å tro. Hvis man virkelig ikke tror på at en mann våknet opp igjen etter å ha vært død, så tror man det bare ikke. Selv om man ønsker å tro på det, så tror man det ikke ved at man bare sier at man gjør det.  Teller det at man ønsker å tro?

Nei, man må tro for at det skal gjelde. Da er det vel ganske mange som uansett ikke kommer til himmelen da.

Og de blir straffet. Fordi de ikke greide å tro på noe som er helt ulogisk og som ikke skal være mulig å gjøre. Er Gud god da?

 

Finnes virkelig Gud?

 

Hvis Han er allmektig, allvitende og god, hvorfor er det så mye elendig som skjer i verden? Jo, det sies at det er menneskene som forårsaker det. Joda, greit det, men hvis Han er allmektig, kan Han jo endre de menneskene som er på ville veier? Hvis Han er allmektig OG god, så ville Han ha hindret at Siri på 5 år fikk hjernesvulst og døde, for hva har hun gjort? Trodd for lite på Ham? Hvor god er Han hvis det å tro for lite på Han gjør at man skal gjennom så mye vondt for så å dø? Da er Han ikke god, da er Han en stor egoist! Eller narsissist ville vi vel ha sagt i dag.

 

Hva med tsunamien i Japan som drepte mange tusen mennesker, hvor var Gud da? Hvorfor lot han dette skje hvis Han er allmektig og allvitende?

Er Han egentlig der ute, eller er det bare en illusjon, noe noen mennesker ønsker å tro fordi de trenger noe å tro på?